Spring til indhold

Birkedommervej

Mange veje på Bispebjerg har navne efter embeder eller stillingsbetegnelser.

En birkedommer var den øverste embedsmand i et birk, som var betegnelsen for en retskreds.

Vejen er anlagt i begyndelsen af 1930’erne.

Længst mod vest ligger Klokkergården (herover), der blev opført i 1939. Arkitekterne var Poul Baumann (1878-1963) og Knud Hansen (1898-1964). De grønne arealer blev udformet af landskabsarkitekten C. Th. Sørensen (1893-1979).