Spring til indhold

Nybrogade

Gadens navn betyder muligvis, at den var en forlængelse af Gammel Strand, hvor en del af byens handel fandt sted.

Med behov for mere plads til handlen ved stranden, måtte man udvide med en ny bro. I 1700-tallet kaldtes gaden for Imod Stranden.

Nybrogade - Rach og Eegberg 1757
Nybrogade. Maleri af Rach og Eegberg fra 1757.

Men der har også her omkring ligget en bro, der i 1600-tallet gik fra Knabrostræde over til Slotsholmen, og i så fald skal navnet forstås som en bro, der var nyere end den oprindelige, Højbro.

Denne nye bro blev muligvis bygget i forbindelse med anlægget af Frederiksholms Kanal.

DSC_0232 RES

Gaden har mange af de såkaldte ildebrandshuse, der blev opført efter branden i 1728. Det blev bestemt, at husene skulle bygges af mursten og ikke det brandfarlige bindingsværk.

Ét af dem er Nybrogade 4, der over døren bærer en stentavle med den pudsige indskrift “Hans Blasen i Pæretræet” og årstallet 1730. Blasen var øltapper og drev muligvis et værtshus det hed Pæretræet.

I Nybrogade 12 på hjørnet af Knabrostræde (billedet herunder) lå fra 1877 til 1929 bogtrykkeriet F. E. Bording. 

Huset er dog opført langt tidligere, nemlig i 1732, hvor det blev tegnet af arkitekten Phillip de Lange for hofkonditor Johan Henrik Ziegler.