Spring til indhold

Enveloppevej

En Enveloppe er et fransk ord for hylster, og vi kender det fra det engelske ord Envelope, der betyder konvolut. Ved Christianshavns Vold er betydningen imidlertid hentet fra den militære sprogbrug. Her betyder det en vej, der går udenfor en voldgrav.

På amagersiden af stadsgraven brugte militæret voldgaden til at overvåge forterrænet. Den kaldtes også for ”Den dækkede vej”, fordi men herfra kunne få en vis dækning, mens man orienterede sig om fjendens bevægelser udenfor volden.

Her lå også de såkaldte redaner, som var trekantede forposter. De er bevaret på nordsiden af Torvegade, hvor voldgaden hedder Syddyssen, men ikke langs Enveloppevej.

Før anlægget af Amager Boulevard omkring 1905, kunne man passere af Enveloppevej til og fra Langebro.

Fra vejen anlagdes i 1876-1877 en bro over voldgraven for at skabe forbindelse mellem Skydeskolen, der lå på Panterens Bastion, og skydebanerne på Amager Fælled. Broen har i nyere tid fået navnet Eli Møllers Bro.

Ved vejen lå fra 1877-1878 en magasinbygning af træ, der tidligere havde stået i Fredericia.

Navnet Enveloppevej bruges stadig, men den er dog nu en spadseresti og ikke længere en egentlig vej. Den kørende trafik bruger i dag den nyere anlagte vej Ved Stadsgraven, der går parallelt med.

Mellem de to veje ligger et grønt område, der kaldes Enveloppeparken, hvor der står flere mindesmærker.

Ved Christmas Møllers Plads er et monument for de i alt 76 mænd fra Amager, der mistede livet som følge af Besættelsestiden (billedet herover). Monumentet har et vers af digteren Otto Gelsted og blev opstillet 5. maj 1949.

Lidt længere mod vest står en skulptur, udført af Einar Utzon-Frank (1888-1955) i 1938, der minder om faldne danske flyvere (billedet herover).

Tæt ved er opsat en mindesten for flyveren Ulrik Birch, der blev det første danske offer for en flyulykke, da han styrtede ned på Flyvepladsen Kløvermarken i 1913.

I Enveloppeparken står Mogens Bøgilds (1901-1987) skulptur “Ko der er ved at rejse sig” fra 1956.