Teglholmsgade

Omkring 1920 blev der anlagt en kunstig ø i Kalvebodløbet, så Københavns Havn kunne udvides.

Øen fik navnet Teglholmen efter Frederiksholms Teglværker, der lå i nærheden. Værket var grundlagt i 1871 ved ejendommen Frederiksholm.

Teglværkshavnen var oprindeligt en del af teglværkets lergrave. I 1916 blev den overtaget af Københavns Havnevæsen, som anlagde et havnebassin.

Teglholmsgade blev den primære adgangsvej til virksomheder og kajanlæg på Teglholmen.

Her lå Burmeister & Wains støberihal, der ses som den runde bygning på billedet øverst. I dag B & W’s udviklingsafdeling for motorer stadig på Teglholmen, som den sidste del af den engang så omfattende virksomhed.

På Teglholmsgade 2 lå H. Hollesen, Radiatorfabrik, der var grundlagt 1928, privat firma. Omkring 1960 havde virksomheden ca. 450 ansatte.