Thorsgade

Gaden er opkaldt efter guden Thor fra den nordiske mytologi.

Den blev navngivet allerede 1863 og er dermed én af de ældste gader på Ydre Nørrebro. Kortet herunder er fra 1868 og viser kvarteret udenfor Nørrebros Runddel, der så småt er ved at tage form.


Til at begynde med var Thorgade blot en kort stump gade, der forbandt Odinsgade og Dagmarsgade.

Senere er den forlænget i flere etaper, så den nu går fra Nørrebrogade til Tagensvej.

Nord for Mimersgade har Thorsgade et let buet forløb, som nok skyldes, at der her oprindelig ikke var bebygget, og at man efterhånden forbandt to blinde gader, der lå lidt forskudt for hinanden.

I Thorgade ligger den nu nedlagte Samuels Kirke.

Ved siden af (i Thorsgade 40-44) lå et herberg der var drevet af organisationen Arbejde Adler. Bygningen blev opført i 1934 og var tegnet af arkitekten Thomas Havning.