Lersø Parkallé (Østerbro)

Alléen har navn efter >Lersøen, der lå mellem Nørrebrogade og Lyngbyvej.

I 1910 blev der anlagt en bred gade, der gik fra Jagtvej mod nordvest. Den kom i første omgang til blot at hedde Parkalléen og senere Klædebo Parkallé.

Klædebo var betegnelsen for ét af kvarterene i Indre by, hvor klædehandlerne havde deres boder. Det var bl.a. i Skindergade. Senere fik området udenfor volden ved Østerport navnet Udenbys Klædebo Kvarter.

Længere ude lå en tilsvarende allé, der i 1930’erne havde fået navnet Lersø Parkallé.

De to dele af alléen blev sluttet sammen, da der blev bygget en tunnel under jernbanen ved >Rovsinggade.