Spring til indhold

Sjælør Boulevard

Sjælør er et gammel navn for stranden ud for Kongens Enghave, hvor der boede sæler. Ør er et gammel udtryk for strandbred.

Sælerne holdt til ved en pynt på kysten, hvor der stod nogle store sten, der kaldtes Sælhundestenene.

Er par af stenene er bevaret og er opstillet i henholdsvis Valbyparken og på Staunings Plæne ved Bellevue Strand.

Måske har der ved Sjælør været et færgested, hvor der var overfart til Amager.

Sjælør Boulevard blev anlagt i 1936 som en slags indkørsel til den nye kvarter der voksede op omkring Mozartsvej.

Først i 1960’erne blev vejen forlænget mod nord, så den forbandt P. Knudsens Gade med Vigerslev Allé.

På Sjælør Boulevard ligger Sankt Annæ Gymnasium. Det blev oprettet i 1953 i Sankt Annæ Vestre Skole i Hindegade.

Skolen i Hindegade var tidligere blevet en del af De Københavnske Kirkeskoler, der havde vægt på sangundervisning, og denne tradition videreførtes på gymnasiet, der endnu i dag også kaldes for Sangskolen.

Ved siden af skolen åbner i 2024 et selvstændigt musikhus, som tegnes af KANT Arkitekter.