Spring til indhold

Hyltebro

Gaden har navn efter en bro, der førte Nørrebrogade over Lygteåen. Åen dannede skellet mellem København og Brønshøj. Broen ses på billedet herover. I bagved ligger Lygtekroen.

Oprindeligt var hyltebroen bygget af træ, men den blev erstattet af en stenbro i begyndelsen af 1700-tallet.

Det er uvist, hvad der ligger bag ordet “hylte”, men det kan betyde en grupper træer eller en lille skov. Navnet kendes også fra Hyltebjerg Allé i Vanløse.

Omkring 1914, hvor vejen Hyltebro blev anlagt, kaldtes den på kortene for “Ny Aaboulevard”, fordi Lygteåen stadig var et åbent vandløb. Efter 1930 fik vejen sit nuværende navn og den sydlige del af vejforløbet kaldtes for Lundtoftegade.

Hyltebro set fra Lundtoftegade. I baggrunden ejendomme på Borgmestervangen.