Spring til indhold

Sophienholm

Carl Frederik Vogt - Sophienholm set fra nord med Bagsværd Sø i baggrunden - Ca. 1805 - Sophienholm (Privateje)

Langs Nybrovej blev der i 1700-tallet anlagt en række landsteder og landvillaer, hvor Marienborg var blandt de første.

Grundene var udstykket fra slottet Frederiksdal og området kaldtes derfor Ny Frederiksdal.

Én af grundene blev købt af generalpostdirektør Theodor Holm de Holmskiold, og han opførte i 1776 landstedet Sophienholm, som han opkaldte efter sin hustru, Sophie Magdalene Schrødersee.

Holm opførte flere andre ejendomme, bl.a. Aldershvile på sydsiden af Bagsværd Sø.

Efter Holms død i 1793, blev Sophienholm solgt til Constantin Brun, der drev handelsvirksomhed. Sammen med sin kone, Frederikke, boede han om vinteren i et palæ på Dronningens Tværgade i København. Constantin Brun var omkring 1800 en af Danmarks rigeste mænd.

Brun lod huset ombygge og udvide ved den franske arkitekt, Joseph Jacques Ramée, (1764-1842), der også stod bag landstedet Øregård.

Sophienholm blev nu et landsted i italiensk villastil, og fik omtrent det udseende, det har i dag.

I den danske guldalder i begyndelsen af 1800-tallet, blev Sophienholm, med datteren Ida Brun som midtpunkt, samlingssted for kunstnere som Baggesen, Oehlenschläger, Heiberg og Weyse.

J. L. Lund - Portræt af Ida Brun med Udsigt til Rom i Baggrunden. 1811. (Privateje)
Ida Brun opholdt sig med sin mor i Rom, hvor hun blev malet af J. L. Lund i 1811. Ida blev ombejlet af flere af tidens kunstere, men ingen af dem ville gifte sig med hende. Så hendes ægtemand blev en østrigsk diplomat. Maleri i privateje.

Frederikke og Constantin Brun døde i henholdsvis 1835 og 1836, og derefter havde Sophienholm forskellige ejere, indtil det i 1882 blev købt af forlæggeren og bladudgiveren Carl Aller. Hans familie ejede det frem til 1963, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune købte landstedet.

I dag er Sophienholm udstillingssted for kunst og rammen om kulturelle arrangementer.

Sophienholms store have er anlagt på det stærkt skrånende terræn ned mod Bagsværd Sø.

Her ligger flere lysthuse, som f.eks. en kinesisk pavillon (herover), et schweizerhus og “Norske Hus”, der ikke bare er en efterligning, men en hytte fra Norge, der er flyttet derfra til skråningen i Sophienholms park.

Til Sophienholm hører et orangeri med drivhuse, der er anlagt på den stejle, sydvendte skråning.

Historien fortæller, at Carl Aller, der ejede landstedet, kom hertil for at købe nogle mistbænke fra gartneriet, men endte med at købe hele Sophienholm.

Den tidligere staldbygning (herover) bruges i dag til skiftende kunstudstillinger.

Her er opsat et loft (herunder) med malerier af danske billedkunstnere fra “Cobra-gruppen”, f.eks. Asger Jorn og Carl Henning Pedersen. Loftet sad oprindeligt i en hytte i Bregnerød nord for Farum.

Portnerboligen (herunder) var oprindeligt en hytte i gotisk stil. Her boede forfatteren Benny Andersen i en periode. I dag bruges huset af Lyngby Kunstforening til udstillinger.

I Sophienholms park er opstillet flere kunstværker. Foran hovedindgangen står Hanne Warmings skulptur “Konen med æggene” fra 2000.