Spring til indhold

Lykkesholms Allé

Da vejen blev anlagt omkring 1850, hed den Lykkesholmsvej, men blev i 1890 til allé i stedet for. Efter 1860 blev den forlænget fra Niels Ebbesensvej mod nord.

Navnet er hentet fra et landsted.

Lykkesholms Allé 16 er en usædvanlig ejendom, som blev opført allerede i 1852 til en grosserer. Det sjove havehus med sit eget tårn, er tilføjet i 1907.

På udsnittet af et kort fra 1850’erne, kan man se den spredte villabebyggelse, der så småt er kommet. Enkelte af villaerne eksisterer endnu, f.eks. Krogerup, der ligger på Lykkesholms Alle 7 (billedet herunder).

På Lykkesholms Allé 3 ligger siden 1936 den private Kaptajn Johnsens Skole, der blev oprettet i 1899 (billedet herunder).