Spring til indhold

Ibstrupvej

Vejen har sit navn efter landsbyen Ibstrup. Her lå det oprindelige Jægersborg Slots, der i sin første tid kaldtes Ibstrup Slot.

Ibstrup er nok en forvanskning af navnet Jacobstorp, der må være ud udflytterby grundlagt af en mand ved navn Jacob. Navnet kendes fra begyndelsen af 1400-tallet.

Ermelundshusene. Udsnit af tegning i Danmarks Kunstbibliotek.

På begge sider af Ibstrupvej og på sidevejen Ved Ermelunden ligger bebyggelsen Ermelundshusene, der blev opført i 1949.

Arkitekterne var Mogens Black-Petersen (1917-1999) og Viggo Møller Jensen (1907-2003). I de første år var husene svære at sælge, men da skibsreder A. P. Møller købte seks huse til sine medarbejdere, steg interessen.