Spring til indhold

Hareskovby

Hvor Hareskovby ligger, var tidligere overdrev (græsningsarealer) for dyrene fra Lille Værløse landsby. Når dyrene skulle på græs, gik de gennem skoven ad Fægyden.

I slutningen af 1700-tallet blev overdrevet udstykket til landbrugsejendomme.

Med åbningen af jernbanen mellem Nørrebro Station og Slangerup i 1906, blev det attraktivt at bygge villaer i området. Her kom dog ikke herskabsvillaer som langs Øresundskysten, men mere beskedne træhuse for arbejder- og middelklassefamilier.

Journalisten Michael Skandrup var en af drivkræfterne i Hareskovbys udvikling. Han stod omkring 1908 bag byggeriet af Hareskovpavillonen, der trak udflugtsgæster herud fra København. Pavillonen brændte i 1950 og blev genopført i en anden skikkelse. I dag er den nedrevet.

Skandrup har givet navn til >Skandrups Allé.