Spring til indhold

Langelinievej

Langelinie består af flere vejforløb. Længst mod syd ligger Langelinie, mens den nordligste del, der ligger på Københavns Frihavns område, hedder Langelinie Allé. Imellem de to går Langelinievej.

Vejen går rundt om Langelinie Lystbådehavn, der blev anlagt i 1890’erne, samtidig med etableringen af frihavnen.

Formålet med lystbådehavnen var, at arbejderne på frihavnsbyggeriet og på skibsværftet Burmeister & Wain kunne få plads til små joller, så de kunne drive fritidsfiskeri.

Ved Langelinievej står et monument for de danske søfolk, der mistede livet under 1. Verdenskrig. Det blev opstillet i 1928 som en gave fra Danmarks Dampskibsrederiforening og er udført af Svend Rathsack (1885-1941) og Ivar Bentsen (1876-1943).

Ved lystbådehavnen er også opstillet to monumenter til minde om grønlandsforskere.

Mindestenen for Mylius Erichsen, N.P. Høeg Hagen og Jørgen Brønlund, der omkom ved ekspeditionen til Nordøstgrønland 1906-1907, er udført af Kai Nielsen (1882-1924) og opstillet i 1912.

På stenens bagside er der bl.a. uddrag af Jørgen Brønlunds dagbog, hvor de tre ekspeditionsdeltageres tragiske endeligt omtales.

Tæt ved står en buste af grønlandsforskeren Ejnar Mikkelsen (herover). Den er udført af Adam Fischer (1888-1968) og opstillet i 1974 i anledning af 50-året for oprettelsen af kolonien i Scoresbysund i Grønland.