Spring til indhold

Om Hovedstadshistorie.dk

Hovedstadshistorie.dk og KendKoebenhavn.dk er et privat medie uden relationer til institutioner, foreninger m.m. Siden er et non-profitinitiativ.

Intentionen er at beskrive steder i København på en kort og informativ måde, så man på et givent sted med det samme kan få stillet sin historiske nysgerrighed. Derfor er siderne så vidt muligt designet, så de kan ses på mobile enheder, dvs. telefoner, tablets o.lign.

Siden er under stadig udvikling og kan derfor indeholde fejl, idet langt fra alle oplysninger er efterkontrolleret i mere end én kilde. Vi har dog bestræbt os på at informationerne er så korrekte, som muligt. Hvis du opdager faktuelle fejl, så kontakt os gerne.

Der kommer løbende ny tekster til, men da projektet udføres i fritiden, sker det i det omfang, tiden tillader det.

Tekster på Hovedstadshistorie.dk må gerne citeres i korte uddrag, hvis kilden tydeligt angives. Anden brug er ikke tilladt.

Det er tilladt at dele artikler fra Hovedstadshistorie.dk på sociale medier, når kilden tydeligt fremgår. Dvs. at delingen skal udføres som et link til den pågældende side. Det er ikke tilladt at “copy-paste” hverken tekst eller illustrationer.

Fotos og andre illustrationer stammer fra mange kilder. Kilden vil i de fleste tilfælde fremgå af en billedtekst, eller en mouse-over-tekst, som ses når musen holdes over billedet.

De anvendte ældre illustrationer er efter vores opfattelse ikke længere beskyttet af ophavsret, og må derfor gerne downloades fra Hovedstadshistorie.dk. Har vi krænket ophavsretten til en illustration, så kontakt os.

Nyoptagelser er omfattet af ophavsret og må ikke anvendes uden tilladelse.