Spring til indhold

A. C. Meyers Vænge

Flere gader i kvarteret er opkaldt efter fremtrædende personer i arbejderbevægelsen.

Vejen er opkaldt efter Adolph Frederik Charles Meyer (1858-1938). Han var aktiv i fagbevægelsen og medstifter af Socialdemokratiet.

A. C. Meyer. Udateret foto i Det Kgl. Bibliotek.
A. C. Meyer. Udateret foto i Det Kgl. Bibliotek.

Tidligere lå i dette område Københavns Flydedok & Skibsværft.

Ved A. C. Meyers Vænge ligger en afdeling af Aalborg Universitet. De to bygningskomplekser ud mod Frederikskaj er forbundet med en gangbro henover et tidligere havnebassin.

I 2020 opførtes ungdomsboliger der har fået navnet Lille Meyer.

De afløste det ældre erhvervsbyggeri, som lå ved vejen tidligere.

Industriens bygninger er veget for lukuriøse lejligheder på A. C. Meyers Vænge.
Vejnavnet skrives nok officielt sådan, selv om Københavns Kommunes regel om ikke at sammensætte navneord i vejnavne ikke er fulgt på gadeskiltet (øverst).