Spring til indhold

Dalgas Boulevard

Enrico Dalgas (1828-1894) var officer og medstifter af Det Danske Hedeselskab.

Enrico Dalgas. Foto af Frederik Riise. (Det Kgl. Bibliotek).

Vejen er anlagt omkring 1915 som en gennemgående forbindelsesvej i den vestlige del af Frederiksberg.

Dalgas Boulevard er ført under metrolinjen, og her ligger Lindevang Station.

På hver side af den sydlige indkørsel til Dalgas Boulevard ligger to symmetriske ejendomme tegnet af arkitekten Christian Mandrup-Poulsen (1865-1952) og opført omkring 1930.

Udsmykning på én af etageejendommene på Dalgas Boulevard.

I den brede, grønne midterrabat står skulpturen “Urjægeren” (herunder), der er udført af billedhuggeren Aksel Hansen (1853-1933) i 1922.