Spring til indhold

Kildevældsgade

Kildevæld var et traktørsted ved Østerbrogade. Det ses på billedet herunder til højre.

Her lå også et landsted med navnet KIldevæld, der var ejet af storkøbmanden Anders Bodenhoff.

Gaden går gennem et kvarter med næsten 400 huse opført af Arbejdernes Byggeforening omkring 1900. Foreningen var oprindeligt stiftet af arbejere på skibsværftet Burmeister & Wain.

Husene blev tegnet af arkitekten Frederik Bøttger (1838-1920), der også stod bag tilsvarende huse i Gernersgade og i Kartoffelrækkerne på Østervold.

De er i 2½ etage og hver rummede fra starten to eller tre lejligheder. I dag er mange slået sammen til større enheder.

Flere steder i bebyggelsen blev der indrettet butikker i hjørneejendommene.

De tværgående gader i kvarteret har navne efter danske komponister, og kaldes derfor også for komponistkvarteret.

På den lille plads midt i bebyggelsen står en statue til minde om byggeforeningens stifter Moses Melchior og lægen F. F. Ulrik. Den er udført af billedhuggeren Ludvig Brandstrup.