Lavendelstræde

Navnet på gaden kendes fra begyndelsen af 1600-tallet, men betydningen er uvis.

Måske har det noget at gøre med lavendel-planten, som tidligere voksede på volden for enden af gaden. Men snarere skyldes det en forvanskningen af navnet en person, rådmand Lauritz Vinere, der også kaldtes det mere danskklingende Lasse Vinders. Han ejede nogle grunde i området, hvor gaden ligger.

Lavendelstræde og parallelgaden Farvergade var i slutningen af 1800-tallet præget af bordeller.