Spring til indhold

Amager Fælledvej


Vejen gik i 1800-tallet langs den østlige side af Amager Fælled, som i det store og hele var i brug til militær øvelsesplads.

Indtil omkring 1900 gik vejen som nu fra Christmas Møllers Plads mod sydvest og drejede derefter mod sydøst, og fulgte den nuværende Sundholmsvej.

Først med anlægget af arbejdsanstalten Sundholm omkring 1905, blev vejen ført videre i sydvestlig retning, og endte ved anstaltens ene portindgang.

I 1940’erne blev vejen ført igennem til Grønjordsvej og fik på den strækning navnet Røde Mellemvej.

Den nordlige del er præget af de store boligkarréer i kvarteret Amagerbro, der blev opført fra omkring 1910 og frem.

Længere mod syd lå kun Sundholm, samt Sundholm Skole og Sundbyvester Skole ved vejen.

I 1920 opførte postvæsenets kørselsafdeling et garageanlæg ved Amager Fælledvej. Bygningerne (billeder herover) blev revet ned omkring 2012 og på grunden er der 2018-19 opført nye boliger.

På Amager Fælledvej 56 opførtes i 1953 en bygning i to etager for Statens Husholdningsråd. Den var tegnet af arkitekten Thomas Havning (1891-1976).

I bygningen var der bl.a. undervisnings- og foredragslokaler, og der var laboratorier, hvor der kunne føres forsøg med metoder, der gjorde husholdningen mere hensigtsmæssig. En del af rådets laboratorieudstyr m.m. blev finansieret af den amerikanske Marshallhjælp. Den videnskabelige tilgang til f.eks. madlavning, gavn Husholdningsrådet det folkelige tilnavn “Frikadelleuniversitetet”.