Amager Fælledvej

DSC_0215 RES
Vejen gik i 1800-tallet langs den østlige side af Amager Fælled, som i det store og hele var i brug til militær øvelsesplads.

Indtil omkring 1900 gik vejen som nu fra Christmas Møllers Plads mod sydvest og drejede derefter mod sydøst, og fulgte den nuværende Sundholmsvej.

Først med anlægget af arbejdsanstalten Sundholm omkring 1905, blev vejen ført videre i sydvestlig retning, og endte ved anstaltens ene portindgang.

I 1940’erne blev vejen ført igennem til Grønjordsvej og fik på den strækning navnet >Røde Mellemvej.