Spring til indhold

Dronningensgade

Gaden har ligesom Prinsessegade navn efter kongelige titler.

Oprindeligt hed Wildersgade på Christianshavn Kongensgade, og derfor gav det god mening også at have en Dronningensgade i bydelen.

Dronningensgade 13 er opført i 1894 som Dronningensgades Friskole. En friskole var en folkeskole, hvor forældrene ikke skulle betale for børnenes skolegang. Eleverne var i begyndelsen piger, der tidligere havde gået i skolen i Bådsmandsstræde.

Omkring 1950 flyttede den sociale institution Kofoeds Skole ind i bygningen. Skolen lå her indtil 1975, hvor den flyttede til >Nyrnberggade. Herefter var det planen at rive bygningen ned, men et beboerinitiativ fik ændret beslutningen, og den blev indrettet som beboerhus for Christianshavn.

Kofoeds Skole var oprettet af kordegnen ved Christians Kirke i 1928.

I Dronningensgade 49 lå en sejldugsfabrik, der var oprettet af fabrikanten Jacob Holm. Da præsten ved Vor Frelsers Kirke, N. F. S. Grundtvig på grund af uenighed tog sin afsked, tilbød Jacob Holm, at han kunne prædike på sejldugsfabrikkens loft. Det ønskede Grundtvig dog ikke.

Holm gjorde – måske på grund af Grundvigs humane indstilling – interesseret i at medarbejderne havde gode forhold. Han bad arkitekten, da han skulle opføre fabriksbygningen, at lokalerne skulle indrettes lyse og sunde.

Sejldugsfabrikken eksisterer ikke længere.

I Dronningensgade 67 lå fra 1912 en pigeskole, den såkaldte Christianshavns Døttreskole. Den var oprettet i 1799 af H.F. Schlegel og Niels Brock og lå i starten i Strandgade.

idligere havde der været en skole i forbindelse med Vor Frelser KIrkes sogn, som en plade på den nuværende bygnings mur fortæller om.

Døttreskolens elever var piger mellem fem to 12 år, og havde til formål at “uddanne pigernes forstand og gøre dem dygtige til håndgerning”, som det hed.

Skolen optog både elever fra adelige og borgerlige familier, men havde det princip, at man ikke gjorde forskel. Der blev på skolen undervist i fransk, men ikke i engelsk, som skolens ledelse mente var noget forældrene selv måtte sørge for, at børnene lærte.

Skolen var knyttet til Vor Frelsers Kirke, hvis præst N. F. S. Grundtvig var med i ledelsen.

Fra 1976 har skolen også optaget drenge.

Som nabo til Døttreskolen ligger en bygning for stiftelsen Bombebøssen, der tidligere lå i Overgaden Oven Vandet.

I 1956 tegnede arkitekterne Flemming Larsen og Peter Norden Sølling en ny bygning til institutionen. Sølling var efterkommer af Bombebøssens grundlægger.

I Dronningensgade 77 ligger den smukt udsmykkede bygning (herover), der blev opført i 1898 for Jensen & Møllers kiks-, biscuit- og vaffelfabrik.

Virksomheden startede i 1885 som et beskedent bageri på Christianshavns Torv.

I 1950 flyttede den til >Ved Amagerbanen i Sundbyøster.