Spring til indhold

Dronning Dagmars Allé

Dronning Dagmar levede i middelalderen og det er uvist hvorfor hun har fået en vej opkaldt efter sig i Valby. Vejnavnet skal være foreslået af grundejerne ved vejen.

Vejens nordside er domineret af et karrébebyggelse tegnet af arkitekten Louis Hygom i 1918.