Kalvebod Fælled

k70RES

Oprindeligt gik Amagers vestkyst omtrent i kanten af Ørestad. Kortet herover fra 1843 viser kystlinjen.

Under 2. Verdenskrig gik man i gang med et omfattende inddæmningsarbejde, hvor omkring 2.000 hektar nyt land blev indvundet. Ét af formålene var at skabe beskæftigelse, og undgå af danske arbejdere blev sendt til tvangsarbejde i Tyskland.

Mellem 1943 og 1984 var fælleden sammen med Amager Fælled (der ligger nord for >Vejlands Allé) militært øvelsesområde. I dag er det et naturområde, der har en udstrækning på to gange så stor som Jægersborg Dyrehave nord for København.

Der har dog indtil 2010 været begrænsninger i adgangen visse steder, pgra. ueksploderet ammunition. Hele den sydvestlige del af området er stadig lukket for publikum, fordi her er fuglereservat.

I de senere år er diget rundt om det inddæmmede område gjort højere, så kommende oversvømmelser kan forhindres.