Spring til indhold

Den Frie Udstillingsbygning

Den Frie udstillingsbygning (1)RES
I 1898 opførtes ved den nuværende Københavns Rådhusplads en bygning for kunstudstillinger.

Det skete bl,a. på initiativ af malerne Johan Rohde, Wilhelm Hammershøi, Agnes Sloth-Møller og J. F. Willumsen, som ønskede at skabe et udstillingssted, hvor malerierne ikke var underlagt forhåndscensur, som de var på Kunstakademiets udstillinger på Charlottenborg.

Da opførelsen af rådhuset gik i gang, måtte huset flytte til Aborreparken ved Vester Farimagsgade, men ved anlægget af Boulevardbanen i 1917 blev parken nedlagt igen og udstillingsbygningen flyttet til sin nuværende plads.

Den Frie Udstillingsbygning var oprindeligt tegnet af arkitekt Thorvald Bindesbøll (1846-1908). Ved flytningen til Oslo Plads, blev det J. F. Willumsen (1863-1958), som tegnede den nye bygning, der som den første var opført i træ.

Bygningen er fredet.

Den Frie udstillingsbygning (2)RES

Over indgangen til udstillingsbygningen sidder et relief med Pegasus på sin hest med vinger.