Spring til indhold

Sankt Josephs Hospital

I 1875 opførtes Sankt Josephs Hospital (tegningen herover), som var drevet af de katolske Sankt Joseph-søstre. Siden 1860’erne havde der været en katolsk menighed på Nørrebro.

Hospitalets første bygninger var tegnet af arkitekten Christian Hansen (1803-1883), mens kirken og udvidelsen mod Kapelvej blev foretaget af Ludvig Andersen (1861-1927) i 1900-tallets første år.

Fra starten havde hospitalet kun 20 sengepladser, men blev udvidet i flere omgange, så det til sidst kom op på 400 senge.

Hospitalet blev senere omdannet til plejehjem, men det lukkede i 2005

Som en del af hospitalet fandtes en kirkesal, som blev brugt af den katolske menighed på Nørrebro indtil indvielsen af Sakrementskirken.