Spring til indhold

Den Kongelige Mønt

Efter nedlæggelsen af Sankt Clara Kloster ved Klareboderne, blev møntfremstillingen indrettet i dets bygninger.

Derfor er der i nabolaget gadenavnene Gammel Mønt og Møntergade.

Mønten var en overgang i en bygning i tilknytning til ankersmedjen på Bremerholm, den senere Holmens Kirke, og indtil 1750 lå møntproduktionen flere forskellige steder, bl.a. i David Skolemesters gårdKøbmagergade.

I 1750 flyttedes Den Kongelige Mønt til Nyhavn i det område hvor også flådeværftet på Bremerholm lå. Mønten fik til huse i Charlottenborgs gamle staldbygninger (billedet herover). En lille gade, Møntgade, førte dertil fra Nyhavn.

Da Flåden i midten af 1800-tallet havde forladt området, og det skulle bebygges med boliger, var der behov for at anlægge en gennemgående gade (Holbergsgade), som skulle gå hvor møntens bygninger lå. De blev derfor revet ned og en ny opført.

Den nye møntbygning, på hjørnet af Holbergsgade og Herluf Trolles Gade, blev tegnet af arkitekterne Ferdinand Meldahl og Ludvig Fenger og stod færdig i 1873.

Det var samtidig med, at man besluttede at forlade Rigsdaleren som mønt og indføre Kronen i stedet, så der var god brug for bygningen til at trykke de nye mønter.

Her blev fremstillet de officielle mønter, som blev brugt i Danmark, men virksomheden kunne også lave mønter til andre formål og omsmeltede guld.

DSC_0084 RES

I 1923 flyttede Den Kongelige Mønt til Amager Boulevard, men i dag foregår produktionen ikke længere her.

Bygningen i Holbergsgade blev overtaget af Postgirokontoret, der lå her indtil opførelsen af en postgirobygning i Vester Voldgade.