Spring til indhold

Italiensvej

Vejen er “hovedgade” i et kvarter, hvor gaderne har navne efter byer og steder i Italien.

Før 1902 hed vejen Rønne Alle og Østre Mellemvej.

Italiensvej gik oprindeligt kun mellem Kastrupvej og Backersvej, men blev efterhånden forlænget helt ud til kysten ved Øresund.

Ved Italiensvej ligger Amager Hospital.

Den østlige del af vejen er meget bred og har et græsareal mellem to vejbaner. Det skyldes, at der under vejen går en hovedkloakledning, der udmunder i Øresund. Ved Amager Strandvej er en kloakpumpestation (billedet herunder).