Spring til indhold

Søpassagen

Vejen opstod i 1800-tallets sidste år, og var en forholdsvis snæver passage mellem Blegdamsvej og Sortedam Dossering.

Da bebyggelsen langs Fredensgades nordside blev revet ned i 1970’erne, for at give plads til den påtænkte motorgade, blev Søpassagen åbnet mod Fredens Park, der blev anlagt i stedet for motorgaden, som man opgav.