Spring til indhold

Traps Allé

Jens Peter Trap (1810-1885) var embedsmand og forfatter. Han er mest kendt for sin store, topografiske danmarksbeskrivelse, der gerne omtales som “Trap”.

J. P. Trap. Foto af Møller og Lønborg, 1865 (Det Kgl. Bibliotek).

Vejen er anlagt omkring 1904 og indgår i Valby og Omegns Byggeforening (se nærmere under Overbyes Allé).

Mellem Traps Allé og J. P. E. Hartmanns Allé blev der fra byggeforeningens start opført en forretningsbygning (herunder). I bygningen var der også en festsal og en børnehave.

Senere blev der ved siden af bygget et plejehjem (herunder).

Forretningsbygningen er i dag udlejet til privat erhverv og plejehjemmet fungerer som børneinstitution.