Spring til indhold

Artillerivej

Vejen har sit navn, fordi der i dette område tidligere var et millitært øvelsesterræn på Amager Fælled. Her blev der bl.a. skudt med kanoner, som i det millitære sprog kaldes for artilleri.

I 1870’erne anlagde militæret en lejr på øvelsesområdet. Den kaldtes Baraklejren på Amager og var forløberen for Artillerivejens Kaserne, som blev bygget i 1889.

Nogle af bygningerne i baraklejren er bevaret som en del af Ballonparken.

Efter 2. Verdenskrig blev barakkerne brugt til at indkvartere studerende fra provinsen. En del af dem blev boende efter studietiden og var med til at præge det lidt alternative samfund. .

For at følge kanonkuglernes nedslag ved øvelsesskydningerne, blev der opsendt observationsballoner.

De store balloner blev opbevaret i en særlig hangar, og har givet navn til Ballonparken.

Hangaren er bygget i 1917 og er bevaret, selv om den i dag bruges til hestesport.

Ved indgangen til Ballonparken står en mindesten for tre officerer, der faldt under det såkaldte “augustoprør” under Danmarks Besættelse i 1943. Stenen blev opsat i 1979.

Artillerivej blev navngivet i 1906, da bebyggelsen ved Islands Brygge blev opført.

I takt med udbygningen af Islands Brygge til boligkvarter, kom der etageejendomme langs den nordlige del af Artillerivej. Billedet herover viser bebyggelsen ud for Njalsgade. I dag indgår denne del af vejen i Svend Aukens Plads.

En af de markante bygninger er Gulfosshus, der er beskrevet under Gullfossgade.

Den sydligste del af vejen hed tidligere August Gardesvej og senere Lossepladsvej. August Garde (1823-1893) var direktør for >Københavns Havn i årene 1860 til 1872.

Lossepladsvej var fra 1950’erne betegnelsen for en adgangsvej til lossepladsen for affald syd for Islands Brygge. Først i 1989 blev navnet officielt.

Vejen havde kun et par enkelte ejendomme, men da den sydligste del af Islands Brygge blev bebygget, ønskede man ikke dette vejnavn som adresse for tilflytterne. Derfor blev navnet i 2012 ændret, så Artillerivej blev betegnelsen for hele vejstrækningen fra Njalsgade til Vejlands Allé.

I 1944 blev Statens Politiskole (billedet herover) bygget på en grund ved Njalsgade. Bygningen er tegnet af arkitekterne Christian Borch (1983-1972) og Poul Møller.

Politiuddannelsen havde haft til huse i lokaler i bl.a. Gothersgade, men på grund af pladsmangel flyttede man den til Amager, hvor Staten i forvejen ejede store arealer. I 1989 samledes uddannelsen i Brøndbyøster, men bygningerne ved Artillerivej anvendes stadig af politiet.

Først i 1971 fik Islands Brygge sin egen folkeskole. Tidligere skulle eleverne til Sundholm Skole eller Sundbyvester Skole ved Amager Fælledvej.

Skolen på Islands Brygge er udvidet flere gange, senest i 2021, hvor en helt ny skoleafdeling med navnet Ny Islands Brygge Skole, tegnet af C. F. Møller Architects, er opført.