Ved Slusen

I 1903 blev der anlagt en dæmning tværs over Kalveboderne. Dæmningen var forsynet med en sluse, så vandstanden og strømmen i den sydlige del af Københavns Havn kunne reguleres, og skibe stadig kunne passere.

I forbindelse med sluseværket blev der opført nogle bygninger, bl.a. et slusemesterhus, på en kunstig ø ude midt i vandet.

Kort fra 1906, hvor man ser spærredæmningen over Kalveboderne og øen med slusemesterhuset ude i vandet.

I dag ligger bygningerne på land, fordi den vestlige del af Amager er inddæmmet.

Vejen Ved Slusen, blev først navngivet i 1973. Nogle år før var vejen på Sjællandssiden af dæmningen blevet navngivet Ved Stigbordene, efter de indretninger i slusen som regulerede vandstanden.

Lidt syd for dæmningen blev der i slutningen af 1950’erne bygget en ny dæmning til vejtrafikken. Den fik navnet Sjællandsbroen.