Spring til indhold

Christianshavns Voldgade

Gaden er navngivet omkring 1878 og har navn efter Christianshavns Vold, som den går langs med.

Før havde gaden ikke noget officielt navn. På et kort fra 1830’erne og 1840’erne kaldes den bare Ud til Volden.

Voldgaden har et bugtet forløb, der er bestemt af voldens fremskudte bastioner. Kortet herover er fra ca. 1910. Herunder ses voldgaden til højre og Amagergade til venstre.

Ved Panterens Bastion opførte Hæren i 1870’erne Skydeskolen for Haandvaaben.  

De værnepligtige boede på skolen, og havde øvelsesterræn på Amager Fælled. Forbindelsen hertil gik over en bro, der blev lagt over voldgraven. Broen har i nyere tid fået navnet Eli Møllers Bro.

I dag er skydeskolen indrettet til lejligheder som har taget navnet Panterens Bastion.

Ved Prinsessegade lå indtil begyndelsen af 1900-tallet O. F. Asp’s stearinlysfabrik, der blev drevet af L. P. Holmblads fabrikker på Amager.

Fabrikken flyttede til Blegdamsvej og på grunden blev der i 1912 opført et boligkompleks, som fik navnet Gamle Christianshavn – selv om det er forholdsvist nyt i forhold til mange huse i bydelen.

Byggeriet er usædvanligt for Christianshavn, fordi den er bygget rundt om en lille blind gade.

Hvor Christianhavns Voldgade krydser Torvegade ligger endnu én af gadens ældste ejendomme. Huset er måske fra første halvdel af 1800-tallet.

På den modsatte side af Torvegade lå tidligere en anden gammel ejendom, der hed “Skibet”. Navnet skyldtes, at der var et relief med skibsmotiv på facaden. Billedet herunder viser gården i ejendommen i 1899.

Da “Skibet” blev revet ned, blev der i stedet opført et boligkompleks, der fik navnet “Ved Volden” (billedet herunder). Byggeriet blev tegnet af arkitekterne Tyge Hvass og Henning Jørgensen.

Opgangene i Ved Volden er dekoreret af billedkunstnerne Else Thoresen (1906-1994) og hendes mand Vilhelm Bjerke-Petersen (1909-1957).

Ved Christianshavns Voldgade lå tidligere et gasværk. Efter det var nedlagt, blev Voldboligerne opført på grunden.

På Løvens Bastion ud for Sankt Annæ Gade ligger Lille Mølle, der er den eneste bevarede mølle på Christianshavn.