Slotsholmsgade


Gaden er anlagt, hvor der oprindeligt gik en kanal, Børsgraven, på den vestlige side af Børsen.

Skibene kunne sejle helt op til børsbygningen med varer. På den modsatte side af kanalen lå bl.a. en del værtshuse, som de handlende på Børsen besøgte. Det gik ofte livligt for sig, når der var gjort gode handler, så kongen bestemte, at kroerne skulle lukkes, så de overrislede gæster ikke udgjorde en fare.

Slotsholmsgade H G F Holm RES

I stedet blev der opført en række kombinerede beboelses- og pakhuse i forlængelse af Børsen. Det var seks gavlhuse (langs Børsgade), der hed Nybørs, men som i folkemunde blev kaldt for “De seks søstre”.

Nybørs blev revet ned omkring år 1900, og i stedet opførtes den nuværende byggeri som hovedsæde for Privatbanken. Huset bærer stadig navnet Nybørs.

Mellem Børsen og Den røde bygningNationalbanken, indtil 1860’erne, hvor den flyttede til Holmens Kanal.

boersen-efter-trap-3
Børsgraven blev fyldt op i 1860’erne og den nuværende gade anlagt i stedet. På samme tid blev der bygget en ny Knippelsbro, som kom til at ligge i forlængelse af Slotsholmsgade, som dermed blev en hovedfærdselsåre for trafikken til Christianshavn.

Da Knippelsbro blev flyttet til sin nuværende placering, flyttedes trafikken igen til Børsgade.

I Slotsholmsgade ligger flere store ejendomme. Mest markant er Kancellibygningen og ved siden af den ligger Den Stormske Gård , der er fra 1696 og blev brugt af kong Frederik den 4, som bolig dels for sin elskerinde grevinde Schindel og siden sin hustru til venstre hånd Anne Sophie Rewentlow. Den kaldes derfor også Anne Sophie Rewentlovs gård. Denne bygning bruges i dag af Finansministeriet.

i nr. 10 ligger Lerches gård, der også kaldes Det Würtembergske Palæ, som er opført omkring 1740, og er tegnet af arkitekten J. A. Soherr. Denne bygning er nogenlunde lige så gammel som det oprindelige Christiansborg Slot. Huset rummer i dag Justitsministeriet og Økonomi- og indenrigsministeriet.

Længst nede mod Christians Brygge ligger den store ministerialbygning, der kaldes “Tjæreborg”, opført af arkitekterne Thomas Havning og Svenn Eske Kristiansen i 1960’erne. Her lå tidligere Den Schackske gård, hvor en række ministerier havde til huse på hjørnet af en nu nedlagt ved, Christiansgade.

Slotsholmsgade måske nr. 14 (efter Bruun) RES

Ældre hus i Slotsholmsgade. Formentlig lå det, hvor den moderne ministerialbygning “Tjæreborg” ligger i dag. Huset blev nedrevet i 1867.