Kløvermarken

Kløvermarken er en del af Christianshavns Fælled.

I 1910 fandt den første danske flyvning sted på Kløvermarken. Flyveren Robert Svendsen fløj uafbrudt i 18 minutter og nåede helt op i 84 meters højde. Senere samme år fløj han helt til Sverige.

I 1918 stiftedes Det Danske Luftfartsselskab, der senere blev til SAS.

I 1920’erne flyttedes flyvningen til Københavns Lufthavn ved Kastrup, men den militære fllyvning fortsatte på Kløvermarken.

I 1945 indrettedes en omfattende flygtningelejr på Kløvermarken, som lå her i nogle år.

I nyere tid har der været planer om et boligbyggeri på arealet, men det er opgivet igen.