Spring til indhold

Stægers Allé

Rasmus Stæger (1800-1875) var insektforsker og medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse, hvor han i en periode var formand.

Rasmus Stæger. Foto af Lars Strigler, 1862 (Det Kgl. Bibliotek).

Stægers Allé er anlagt omkring 1915.

Beboelsesejendommen på hjørnet af Peter Bangs Vej (herunder) er opført af Frederiksberg Kommune i 1919. Bygningen er tegnet af arkitekterne A.L. Lauritzen og Knud Køster.