Spring til indhold

Højenhald

Flere vejnavne i Brønshøj har tilknytning til den svenske belejring af København under krigen 1657-1660. (Se nærmere i artiklen om Svenskelejren).

Højenhald var et dansk orlogsskib, der deltog i forsvaret af byen.

Christian Mølsteds maleri “Morgen efter stormen på København” fra 1919, der viser Højenhald i isen ud for Christians Brygge (Privateje).

Vejen fik først sit navn i 1962, men eksisterede fra 1930’erne, hvor etagebebyggelsen formentlig er opført.

Hvor Højenhald ligger, lå tidligere Brønshøj Mølle.