Spring til indhold

Axel Løvdals Vej

Axel Løvdal (1882-1961) var skovfoged i Jægersborg Dyrehave fra 1911 til 1947.

Fra 1925 var han desuden medlem af Lyngby-Taarbæk Sogneråd valgt for de konservative.

Ved vejen ligger den gule bygning, som blev brugt i forbindelse med Vandkuranstalten i Klampenborg Det var en badeanstalt for damer, som kunne bruge huset til omklædning, når de skulle bade fra stranden.

Badeanstalten er opført omkring 1845 af arkitekten Gottlieb Bindesbøll (1800-1856), der tegnede flere af vandkuranstaltens bygninger. I den nordlige del af Taarbæk var en tilsvarende herrebadeanstalt.

Senere blev badeanstalten tilknyttet Pension Fønss på Fønssvej.

Bygningen er fredet. I dag bruges den i forbindelse med ældreboligerne ved siden.