Nørrebrogade

DSC_0064 RES

[Denne side er under opbygning]

Med anlægget i 1560’erne af Peblingebroen, som Dronning Louises Bro hed dengang, fik København en udfaldsvej mod nordvest.

Vejen førte ud til landsbyerne Brønshøj, Utterslev og Husum og videre mod Ballerup og Frederikssund.

Lige efter søerne gik et vejforløb – den senere >Nørre Allé – nordpå og skabte forbindelse til Østerbrogade.

På Nørrebrogade 168 ligger ejendommen Uranienborg, der er opført 1901-1902 og tegnet af arkitekt Anton Rosen (1859-1928). Bygherre var snedkermester Christian Dahl, som fik opført et halvt hundrede ejendomme i København og på Frederiksberg. (Bl.a. Falkonér Allé 19, som også er tegnet af Rosen). Dengang lå huset et godt stykke uden for den tætbebyggede by, og blev i arkitekternes fagblad betegnet som et ”forstadshus”.

I sandstenspartiet i midten af bygningen er der indsat motiver fra dyrekredsen, udført af en billedhugger Basse. De astrologiske tegn må være en del af fortællingen om bygningens navn, som må have forbindelse til astronomen Tycho Brahes observatorium på øen Hveen.

Bemærkelsesværdigt er et dekorationsbånd i 1. salshøjde, hvor der er brugt skråtstillede natursten om ornament. Denne for form for udsmykning har Rosen også anvendt på ejendommen Vibensgård på Østerbrogade.