Spring til indhold

Østre Anlæg

Østre Anlæg er ligesom Botanisk Have og Ørstedsparken en del af det tidligere voldanlæg, der indtil midten af 1800-tallet omgav København.

Parkanlægget omfatter 14 hektar og arealet blev i 1869 overdraget til Københavns Kommune. Parken blev anlagt gennem 1880’erne og 1890’erne.

Det var landskabsarkitekten Henry August Flindt (1822-1901), der udformede planen for anlægget.

Kort over Østre anlæg og Botanisk Have. Anskuelsesbillede, ca. 1900 (Det Kgl. Bibliotek).

Overfor Stokhusgade, ligger resterne af Pycklers Bastion, der er opkaldt efter den hollandske officer, der ledede forsvaret af voldstrækningen under svenskernes angreb 1658-1659.

Han imødegik et angreb ved at beskyde de svenske soldater fra toppen af bastionen, mens de var på vej over voldgraven. Mere end 500 svenskere omkom, mens kun 12 danske soldater mistede livet ved træfningen.

Fra 1650 til 1872 stod her en mølle. Fra bastionen kan man fornemme bredden af voldgravene.

Tættest på udgangen ved Oslo Plads ligger resterne af Rosenkrantz’ Bastion og på den tidligere Quitzaus Bastion ligger Statens Museum for Kunst.

Møllen på Rosenkranz Bastion. Foto af Peter Elfelt, 1890’erne. (Københavns Museum).

I parken ligger en rododendronhave, hvortil planter blev skænket af Holland i 1947 som tak for den hjælp, de danske folk havde ydet til Holland under 2. Verdenskrig.

I Østre Anlæg står flere statuer og monumenter.

På Pycklers Bastion tæt på Østre Voldgade, står Danmarksmonumentet (herover), der blev udført af Louis Hasseris i årene 1892-95.

Monumentet blev lavet i anledning af kong Christian den 9. og dronning Louises guldbryllup. På soklen er der relieffer af guldbrudeparret og deres børn og svigerbørn. Øverst står figuren “Mor Danmark”.

Danmarksmonumentet foran Statens Museum for Kunst. Udateret foto af Christian Neuhaus (Københavns Museum).

Monumentet stod oprindeligt foran Statens Museum for Kunst, men befolkningen brød sig ikke meget om det, og derfor blev det i 1919 flyttet ind i Østre Anlæg, hvor det er gemt lidt væk.

Ud mod Stockholmsgade står et stort monument for komponisten Niels W. Gade (herover).

Det er udført af billedhuggeren Vilhelm Bissen (1836-1913) i 1897 og stod indtil 1954 på Sankt Annæ Plads i nærheden af Garnisions KIrke, hvor Gade var organist.

I Østre Anlægs nordvestlige del står P. S. Krøyers buste af forfatteren Sophus Schandorph (1836-1901). Den er opstillet i 1904.

I Østre Anlægs nordvestlige del står P. S. Krøyers buste (herover) af forfatteren Sophus Schandorph (1836-1901). Den er opstillet i 1904.

På Pycklers Bastion står en mindestøtte med en buste af forfatteren og skolemanden Sophus Bauditz (herover). Den er udført af billedhuggeren Aksel Hansen (1853-1933).

Opstillingen i Østre Anlæg skyldes nok, at Bauditz var lærer på Østre Borgerdydskolen i den nærliggende Stockholmsgade.

I 2010 opstillede de Dansk-Ukrainske selskab en buste af den ukrainske digter Taras Shevchenko. Busten er udført af Sergei Bugoslavskij (1954- ).

I 2010 opstillede det Dansk-Ukrainske selskab en buste af den ukrainske digter Taras Shevchenko (herover). Busten er udført af Sergei Bugoslavskij (1954- ).

Ved indgangen til Østre Anlæg fra Øster Voldgade står en portal udført af granitblokke med anlægget navn i relief.