Spring til indhold

Strandagervej

Strandagerne var navnet på markerne ned mod Øresundskysten.

Navnet kendes fra begyndelsen af 1800-tallet. Vejen anlægges omkring 1900.

På Strandagervej 28 ligger en større villa, som blev opført omkring 1906 til kunstmaleren J. F. Willumsen. Han havde selv tegnet huset, der bl.a. indeholdt et atelier.