Ravnsborg Tværgade

Gaden er formentlig anlagt omkring 1860, da jorden fra ejendommen Store Ravnsborg blev udstykket.

På denne tid blev også Ravnsborggade anlagt.