Spring til indhold

Njalsgade


Gaden har navn efter den islandske sagafigur Njal. På Islands Brygge er en del gader opkaldt personer fra islandske sagaer.

Njalsgade fik sit navn i 1906, på det tidspunkt hvor Islands Brygge fik sin bebyggelse.

Først i 1970’erne blev gaden ført igennem mellem Artillerivej og Amager Fælledvej. Her havde dog tidligere gået en gang- og cykelsti af hensyn til børnene fra Islands Brygge, der gik på Sundholm Skole.

Gadens sydside er helt bebygget med boligkarréer, mens nordsiden har en blanding af bolig og erhvervsbyggeri.

I Njalsgade 33-71 ligger den store beboelsesejendom Thorlakshus (herover). Den er opført i 1915, og med de åbne gårde ud mod gaden, skiller den sig ud fra det øvrige byggeri på Islands Brygge

På hjørnet af Thorshavnsgade opførte FDB i 1950 varehuset Anva i en karakteristisk halvrund bygning.

I Njalsgade ligger stadig de bygninger, som Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB) opførte omkring 1907. De blev tegnet af arkitekten Phillp Smidth (1855-1938) og Carl Wolmar (1876-1957).

FDB havde både sit hovedkontor og produktion af varer til brugsforeningerne i komplekset. I 1957 flyttede FDB sine aktiviteter fra Islands Brygge til Albertslund.

FDB’s navnetræk er stadig bevaret i en portlåge i Njalsgade.

I 1970’erne flyttede dele af Københavns Universitet til Amager.

Det var især de humanistiske fag, der flyttede herud fra den Indre by. Flere arkitekter stod bag universitetsbygningerne, som egentlig blot var midlertidige. Tanken var nemlig, at universitetet skulle flytte endnu længere ud på øen som en del af Ørestad.

Bygningerne ved Njalsgade skulle derefter tjene andre formål, og der var endda tanker om, at de kunne demonteres og gives som bistand til u-lande.

Det var dog først efter årtusindeskiftet, at man begyndte at forny de midlertidige bygninger, som viste sig at være sundhedsskadelige. Nybyggeriet kom til at ligge samme sted, så universitetsområdet nu er en del af Ørestad Nord.

Grunden mellem Njalsgade og Statens Seruminstituts bygninger, var i en årrække reserveret til bygning af en moské. Disse planer blev dog opgivet og i stedet er omkring 2019 opført et boligbyggeri.