Kultorvet

kulturvet-efter-j-j-bruunefter-bruun-res
Torvet eksisterede ikke før den store brand i 1728. I stedet lå her et virvar af smågade, haver og kålmarker.

Efter branden benyttede man ved genopbygningen af byen lejligheden til at få etableret et torv, hvor kulsvierne fra Nordsjælland kunne sælge deres trækul. Torvet hed dog i starten Nørre Torv fordi det lå tæt på Nørreport.

Før torvet blev anlagt, lå her en større gård og en prægtig have, som tilhørte Gert Rantzau. Haven var delvist offentligt tilgængelig, fordi byens borgere på helligdage måtte spadsere i den.

DSC_0494 RES