Spring til indhold

Bradbænken

Mange veje på Holmen har navne med maritim betydning. Bradbænken er betegnelsen for det sted på havnen, hvor et skib kan kølhales, dvs. lægges på siden, og behandles med f.eks. beg, så dets planker er tætte. At brade betyder at stryge med tjære.

Flådefartøj på bradebænk ud for Holmens mastekran. Gouache fra 1746 af Clement Mogensen Rønneby. (Original i Orlogsmuseet)

På Nyholm blev Bradbænken betragtet som den fineste kaj på Holmen.

I 2004 blev u-båden SÆLEN, der deltog i Irakkrigen 2003, lagt på land ved Bradbænken som museumsfartøj.