Amager Strandpark

I 1930’erne begyndte udviklingen af fritidsområder omkring København. Ét af det steder, hvor man allerede dengang lavede en kunstig strand, var på Amagers østkyst. Her blev der i 1933-1934 anlagt en sandstrand.

Her var i forvejen flere badeanstalter, f.eks. Sundby Strømbad, der havde eksisteret siden 1893, og Amager Helgoland, fra 1910.

Helgoland blev revet ned i forbindelse med anlægget af den nye strandpark, men der er bygget en ny Helgoland i samme farver som den gamle. Der holder vinterbaderforeningen ”Det kolde gys” til.

Vandet ved kysten var lavt, og krævede lange broer. Én af dem, Kilometerbroen, har dannet basis for broen ud for >Italiensvej.

DSC_0452RES

I 1970’erne etableredes Køge Bugt Strandpark, og den inspirerede til et lignede projekt på Amager.

I 2004 startede arbejdet med at fylde den næsten to kilometer lange strandbred op.

Bag strandparken er en lagune. Området er funktionsopdelt, så friluftsaktiviteter, cafeer m.m. ligger i den sydlige ende. Længst mod syd ligger Kastrup Søbad, der er opført i 2004-2005.

Nu har København fået en strand kun fem km fra centrum. Metroen langs Østamager gør det nemt at kommer hertil.