Spring til indhold

Hellerup Kirke

Oprindeligt hørte Hellerup til Gentofte Sogn, så beboerne måtte gå den lange vej til Gentofte Kirke.

Startenpå en kirke i Hellerup var den midlertidige kirkesal EmausSofievej 33, som åbnede i 1893.

Kirken på Magrethevej blev indviet 1900 og er tegnet af arkitekten Thorvald Jørgensen (1867-1946).

Grunden blev skænket af proprietær Peter Lemche fra gården Sønder Onsgård. Lemche har givet navn til Lemchesvej.

Kirkebygningen blev opført for indsamlede midler.

I 1918 blev kirken udvidet og fik glasmosaikvinduer, der forestiller de fire ærkeengle. De blev udført af Johannes Kragh. Det var også ham, der udformede den rosetformede glasmosaik over kirkens indgang.

Alteret er udført af Aksel Theilmann. Alterbilledet er af ældre dato en kirken, og udført af Lorentz Frølich.

Ved siden af kirken blev der i 1980’erne opført et menighedshus.