Spring til indhold

Skyttegade

Gaden har ligesom andre gader i denne del af Nørrebro navn efter et erhverv.

Skyttegade blev bebygget i 1870’erne sammen med Jægergade og den nu nedlagte FIskergade, der lå mellem Jægergade og Kapelvej.

Gaden blev i 1890’erne forlænget mod nord til Hans Tavsens Gade. Til gengæld er det meste af gaden nedlagt mellem Rantzausgade og Åboulevard, som den oprindeligt gik imellem. I forbindelse med saneringen af kvarteret, er der her opført nybyggeri i 1980’erne.

Skyttegade var en del af det såkaldte “Rabarberkvarter” (se nærmere under Rantzausgade) som rummede noget af det dårligste byggeri på Nørrebro, og hvor beboerne hørte til de dårligst stillede.

Mellem Skyttegade og BrohusgadeNørrebros Papirfabrik.