Centralpostbygningen

tietgensgade-35-20-centralpostbygningen-8-res
Den kolossale bygning i Tietgensgade blev opført omkring 1912 som domicil for Post- og Telegrafvæsenets administration i København.

Tidligere havde postvæsenet haft til huse i postgården i Købmagergade.

Bygningen er tegnet af arkitekt Heinrich Wenck (1851-1936), der også tegnede Københavns Hovedbanegård nogle år tidligere.

Beliggenheden ved siden af banegården var naturlig, fordi langt det meste post blev befordret med tog.

Postbygningen anvendes ikke længere til sit oprindelige formål. Den ombygges til hotel, som åbner i 2020.