Spring til indhold

Marielystvej

Marielyst var en ejendom, der lå ud mod Roskildevej. Den var i 1860’erne ejet af Marie Hansen, som den nok havde navn efter.

Udsnit af nyeste kort over København. Ca. 1915

Vejen fik sit navn allerede i 1918, da man planlagde udstykningen af kvarteret nord for Roskildevej.

Ved Marielystvej ligger et plejehjem (herunder), der i 1970 blev opført som “Kredsens Hus” af Den Danske Frimurerordens “Kredsen af Sankt Hans Dag 1887”. I 1987 blev hjemmet overdraget til Frederiksberg Kommune.

Ingeborggården er også et plejehjem, som blev bygget i 1960 som supplement til Frederiksgården på Rådmand Steins Allé.