Spring til indhold

Rødkilde Plads

Pladsen er ligesom Rødkildevej opkaldt efter herregåren Rødkilde på Fyn.

Da kvarterets veje blev projekteret omkring 1915, var der foreslået en større plads mellem Bellahøjvej og Hulgårdsvej.

Udsnit af Nyeste kort over København. Axel Andersens Forlag. Ca. 1915
Udsnit af Nyeste kort over København. Axel Andersens Forlag. Ca. 1915

Imidlertid kom vejnettet ikke til at se ud som først planlagt. Ved opførelsen af Bakkehusene i begyndelsen af 1920’erne blev der i stedet anlagt en åben plæne mellem bebyggelsens to afsnit.

På pladsen står Vilhelm Bissens (1836-1913) skulptur fra 1885 “Yngling til hest”. Den blev formentlig opstillet her i 1950’erne, efter at den tidligere havde stået ved H. C. Andersens Boulevard.