Spring til indhold

Danasvej

Grundene ved vejen er udstykket fra Vodroffsgård af oberstløjtnant Peter Godtfred Ramm (1834-1917).

Han var optaget af det skandinaviske og gav derfor vejene i udstykningen navne efter de Skandinaviske lande: Danasvej, Sveasvej (efter  Sverige) og Norsvej (efter Norge).

Endvidere blev to veje opkaldt efter to af Kalmarunionens dronninger: Margrethevej og Fillipavej. Margrethesvej blev i 1918 omdøbt til Suomivej (efter Finland).

Danavej var oprindeligt kun navnet på strækningen fra Vodroffsvej til Sankt Jørgens Sø. Mod vest hed vejen Bernstorffsvej. Denne del af vejen blev anlagt i slutningen af 1860’erne.

Imellem de to vejstykker lå Vodroffs Plads, der i 1934 skiftede navn til Danas Plads.

Carl Lunds Fabrikker 1883. Fra bogen Fra "Fra madam blå til moderne metalemballager".
Carl Lunds Fabrikker 1883. Fra bogen Fra “Fra madam blå til moderne metalemballager”.

På hjørnet af Svend Trøsts Vej lå fra 1872 Carl Lunds fabrikker (billedet herover). Her blev der fremstillet metalvarer, f.eks. de berømte “Madam Blå”-kaffekander.

I 1915 flyttede fabrikken til Uplandsgade på Amager, hvor der var bedre plads til udvidelser, men en stor del af fabrikken er bevaret.

I dag rummer en del af de gamle fabriksbygninger en afdeling af Frederiksberg Bibliotek (herunder).

Den vestlige del af Danasvej har en blandet bebyggelse, og flere huse er fra tiden hvor vejen blev anlagt.